MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bình Thuận (80)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 801165 là gì?

Mã bưu chính 801165 với Tên bưu chính là Phú Thủy 1 thuộc bưu cục 801231 tại địa chỉ Sô´21, Đường Châu Văn Liêm, Phường Phú Thuỷ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 801165 với Tên bưu chính là Phú Thủy 1 thuộc địa bàn phường xã Phú Thuỷ (80116), thuộc Quận Phan Thiết (8010), thuộc Tỉnh / Thành phố Bình Thuận (80)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 801165 ( Phú Thủy 1 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: