MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Thái Nguyên (25)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 251750 là gì?

Mã bưu chính 251750 với Tên bưu chính là Phú Xá thuộc bưu cục 251769 tại địa chỉ Tổ 11, Phường Phú Xá quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 251750 với Tên bưu chính là Phú Xá thuộc địa bàn phường xã Phú Xá (25175), thuộc Quận Thái Nguyên (2510), thuộc Tỉnh / Thành phố Thái Nguyên (25)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 251750 ( Phú Xá ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: