MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Đắk Lăk (63)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 635421 là gì?

Mã bưu chính 635421 với Tên bưu chính là Phú Xuân thuộc bưu cục 635426 tại địa chỉ Thôn Xuân Thuận, Xã Phú Xuân quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 635421 với Tên bưu chính là Phú Xuân thuộc địa bàn phường xã Phú Xuân (63542), thuộc Quận Krông Năng (6352), thuộc Tỉnh / Thành phố Đắk Lăk (63)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 635421 ( Phú Xuân ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: