MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Cần Thơ (90)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 905008 là gì?

Mã bưu chính 905008 với Tên bưu chính là Phụng Quới B thuộc bưu cục 905011 tại địa chỉ Sô´399B, Ấp Phụng Qưới B, Thị trấn Thạnh An quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 905008 với Tên bưu chính là Phụng Quới B thuộc địa bàn phường xã Thạnh An (90500), thuộc Quận Vĩnh Thạnh (9050), thuộc Tỉnh / Thành phố Cần Thơ (90)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 905008 ( Phụng Quới B ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: