MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Đắk Lăk (63)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 632705 là gì?

Mã bưu chính 632705 với Tên bưu chính là Phước An 5 thuộc bưu cục 632762 tại địa chỉ Khối 10, Thị Trấn Phước An quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 632705 với Tên bưu chính là Phước An 5 thuộc địa bàn phường xã Phước An (63270), thuộc Quận Krông Pắk (6327), thuộc Tỉnh / Thành phố Đắk Lăk (63)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 632705 ( Phước An 5 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: