MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Bình Phước (5)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

  • Mã bưu cục: 834230
  • Tên bưu cục: Phước Long
  • Điện thoại: 02713780222
  • Phường xã: Thác Mơ (83429)
  • Quận/huyện: Phước Long (8342)
  • Tỉnh/thành phố: Bình Phước (5)
  • Địa chỉ: Sô´10, Đường Lê Quý Đôn, Phường Thác Mơ