MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Ninh Thuận (66)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 663450 là gì?

Mã bưu chính 663450 với Tên bưu chính là Phước Minh thuộc bưu cục 663850 tại địa chỉ Thôn Quán Thẻ 1, Xã Phước Minh quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 663450 với Tên bưu chính là Phước Minh thuộc địa bàn phường xã Phước Minh (66385), thuộc Quận Thuận Nam (6638), thuộc Tỉnh / Thành phố Ninh Thuận (66)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 663450 ( Phước Minh ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: