MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bà Rịa Vũng Tàu (79)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 796111 là gì?

Mã bưu chính 796111 với Tên bưu chính là Phước Tân 2 thuộc bưu cục 796175 tại địa chỉ Sô´4235, Tổ 10, Ấp Phước Tân 2, Xã Tân Hưng quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 796111 với Tên bưu chính là Phước Tân 2 thuộc địa bàn phường xã Tân Hưng (79611), thuộc Quận Bà Rịa (7951), thuộc Tỉnh / Thành phố Bà Rịa Vũng Tàu (79)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 796111 ( Phước Tân 2 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: