MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Ninh Thuận (66)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 663380 là gì?

Mã bưu chính 663380 với Tên bưu chính là Phước Thái thuộc bưu cục 663384 tại địa chỉ Thôn Hoài Trung, Xã Phước Thái quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 663380 với Tên bưu chính là Phước Thái thuộc địa bàn phường xã Phước Thái (66338), thuộc Quận Ninh Phước (6633), thuộc Tỉnh / Thành phố Ninh Thuận (66)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 663380 ( Phước Thái ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: