MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bà Rịa Vũng Tàu (79)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 794483 là gì?

Mã bưu chính 794483 với Tên bưu chính là Phước Thọ thuộc bưu cục 794480 tại địa chỉ Sô´Kiot số 5, Ấp Phước Thọ, Xã Phước Hưng quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 794483 với Tên bưu chính là Phước Thọ thuộc địa bàn phường xã Phước Hưng (79447), thuộc Quận Long Điền (7944), thuộc Tỉnh / Thành phố Bà Rịa Vũng Tàu (79)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 794483 ( Phước Thọ ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: