MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Nam (56)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 565213 là gì?

Mã bưu chính 565213 với Tên bưu chính là Phước Xuân thuộc bưu cục 565212 tại địa chỉ Thôn Lao Mưng, Xã Phước Xuân quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 565213 với Tên bưu chính là Phước Xuân thuộc địa bàn phường xã Phước Xuân (56521), thuộc Quận Phước Sơn (5651), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Nam (56)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 565213 ( Phước Xuân ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: