MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Sóc Trăng (95)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 952503 là gì?

Mã bưu chính 952503 với Tên bưu chính là Phương An thuộc bưu cục 952501 tại địa chỉ Ấp Phương An 3, Xã Hưng Phú quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 952503 với Tên bưu chính là Phương An thuộc địa bàn phường xã Hưng Phú (95249), thuộc Quận Mỹ Tú (9523), thuộc Tỉnh / Thành phố Sóc Trăng (95)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 952503 ( Phương An ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: