MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nội (10)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 153500 là gì?

Mã bưu chính 153500 với Tên bưu chính là Phương Đình thuộc bưu cục 153501 tại địa chỉ Sô´0, Thôn Địch Trung, Xã Phương Đình quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 153500 với Tên bưu chính là Phương Đình thuộc địa bàn phường xã Phương Đình (15350), thuộc Quận Đan Phượng (1424), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nội (10)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 153500 ( Phương Đình ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: