MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bình Dương (82)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 822099 là gì?

Mã bưu chính 822099 với Tên bưu chính là Phường Hòa Phú thuộc bưu cục 822040 tại địa chỉ Đường D2, Khu công nghiệp Đồng An 2, Phường Hoà Phú quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 822099 với Tên bưu chính là Phường Hòa Phú thuộc địa bàn phường xã Hoà Phú (82204), thuộc Quận Thủ Dầu Một (8210), thuộc Tỉnh / Thành phố Bình Dương (82)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 822099 ( Phường Hòa Phú ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: