MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nội (10)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 121158 là gì?

Mã bưu chính 121158 với Tên bưu chính là Phương Liệt 2 thuộc bưu cục 121101 tại địa chỉ Sô´194 ĐTNVN, Phố Phương Liêt, Phường Phương Liệt quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 121158 với Tên bưu chính là Phương Liệt 2 thuộc địa bàn phường xã Phương Liệt (12110), thuộc Quận Thanh Xuân (1200), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nội (10)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 121158 ( Phương Liệt 2 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: