MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hậu Giang (91)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 912090 là gì?

Mã bưu chính 912090 với Tên bưu chính là Phương Phú thuộc bưu cục 912094 tại địa chỉ Ấp Phương An A, Xã Phương Phú quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 912090 với Tên bưu chính là Phương Phú thuộc địa bàn phường xã Phương Phú (91209), thuộc Quận Phụng Hiệp (9118), thuộc Tỉnh / Thành phố Hậu Giang (91)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 912090 ( Phương Phú ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: