MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Phú Thọ (29)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 294140 là gì?

Mã bưu chính 294140 với Tên bưu chính là Phương Thịnh thuộc bưu cục 294141 tại địa chỉ Khu 4, Xã Phương Thịnh quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 294140 với Tên bưu chính là Phương Thịnh thuộc địa bàn phường xã Phương Thịnh (29414), thuộc Quận Tam Nông (2940), thuộc Tỉnh / Thành phố Phú Thọ (29)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 294140 ( Phương Thịnh ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: