MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Phú Thọ (29)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 295140 là gì?

Mã bưu chính 295140 với Tên bưu chính là Phương Trung thuộc bưu cục 295141 tại địa chỉ Thôn 4, Xã Phương Trung quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 295140 với Tên bưu chính là Phương Trung thuộc địa bàn phường xã Phương Trung (29514), thuộc Quận Đoan Hùng (2949), thuộc Tỉnh / Thành phố Phú Thọ (29)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 295140 ( Phương Trung ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: