MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bắc Ninh (22)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 221132 là gì?

Mã bưu chính 221132 với Tên bưu chính là Phường Vệ An thuộc bưu cục 221130 tại địa chỉ Đường Lê Phụng Hiểu, Khu tập thể Trường Thống Kê, Phường Vệ An quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 221132 với Tên bưu chính là Phường Vệ An thuộc địa bàn phường xã Vệ An (22112), thuộc Quận Bắc Ninh (2210), thuộc Tỉnh / Thành phố Bắc Ninh (22)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 221132 ( Phường Vệ An ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây:

  • Mã bưu cục: 221132
  • Tên bưu cục: Phường Vệ An
  • Điện thoại:
  • Phường xã: Vệ An (22112)
  • Quận/huyện: Bắc Ninh (2210)
  • Tỉnh/thành phố: Bắc Ninh (22)
  • Địa chỉ: Đường Lê Phụng Hiểu, Khu tập thể Trường Thống Kê, Phường Vệ An