MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bắc Ninh (22)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 221229 là gì?

Mã bưu chính 221229 với Tên bưu chính là Phường Võ Cường thuộc bưu cục 221222 tại địa chỉ Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Võ Cường quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 221229 với Tên bưu chính là Phường Võ Cường thuộc địa bàn phường xã Võ Cường (22122), thuộc Quận Bắc Ninh (2210), thuộc Tỉnh / Thành phố Bắc Ninh (22)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 221229 ( Phường Võ Cường ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: