MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Gia Lai (60)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 600000 là gì?

Mã bưu chính 600000 với Tên bưu chính là Pleiku thuộc bưu cục 601036 tại địa chỉ Sô´69, Đường Hùng Vương, Phường Tây Sơn quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 600000 với Tên bưu chính là Pleiku thuộc địa bàn phường xã Tây Sơn (60100), thuộc Quận Pleiku (6010), thuộc Tỉnh / Thành phố Gia Lai (60)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 600000 ( Pleiku ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây:

  • Mã bưu cục: 600000
  • Tên bưu cục: Pleiku
  • Điện thoại: 02693824015
  • Phường xã: Tây Sơn (60100)
  • Quận/huyện: Pleiku (6010)
  • Tỉnh/thành phố: Gia Lai (60)
  • Địa chỉ: Sô´69, Đường Hùng Vương, Phường Tây Sơn