MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Đắk Lăk (63)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 634742 là gì?

Mã bưu chính 634742 với Tên bưu chính là Pơng Drang 2 thuộc bưu cục 634755 tại địa chỉ Thôn 12, Xã Pơng Drang quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 634742 với Tên bưu chính là Pơng Drang 2 thuộc địa bàn phường xã Pơng Drang (63474), thuộc Quận Krông Búk (6347), thuộc Tỉnh / Thành phố Đắk Lăk (63)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 634742 ( Pơng Drang 2 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: