MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hồ Chí Minh (70)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 710200 là gì?

Mã bưu chính 710200 với Tên bưu chính là Quận I thuộc bưu cục 710088 tại địa chỉ Sô´67, Đường Lê Lợi, Phường Bến Nghé quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 710200 với Tên bưu chính là Quận I thuộc địa bàn phường xã Bến Nghé (71000), thuộc Quận Quận 1 (7100), thuộc Tỉnh / Thành phố Hồ Chí Minh (70)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 710200 ( Quận I ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: