MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Kon Tum (58)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 581361 là gì?

Mã bưu chính 581361 với Tên bưu chính là Quang Bút thuộc bưu cục 581386 tại địa chỉ Sô´151, Đường Bà Triệu, Phường Quyết Thắng quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 581361 với Tên bưu chính là Quang Bút thuộc địa bàn phường xã Quyết Thắng (58136), thuộc Quận Kon Tum (5810), thuộc Tỉnh / Thành phố Kon Tum (58)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 581361 ( Quang Bút ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: