MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nội (10)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 158100 là gì?

Mã bưu chính 158100 với Tên bưu chính là Quang Lãng thuộc bưu cục 158104 tại địa chỉ Sô´0, Thôn Sảo Hạ, Xã Quang Lãng quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 158100 với Tên bưu chính là Quang Lãng thuộc địa bàn phường xã Quang Lãng (15810), thuộc Quận Phú Xuyên (1580), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nội (10)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 158100 ( Quang Lãng ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: