MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nội (10)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 142200 là gì?

Mã bưu chính 142200 với Tên bưu chính là Quang Minh thuộc bưu cục 142201 tại địa chỉ Thôn Gia Thượng, Thị Trấn Quang Minh quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 142200 với Tên bưu chính là Quang Minh thuộc địa bàn phường xã Quang Minh (14220), thuộc Quận Mê Linh (1420), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nội (10)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 142200 ( Quang Minh ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: