MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Giang (31)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 311090 là gì?

Mã bưu chính 311090 với Tên bưu chính là Quang Trung thuộc bưu cục 311091 tại địa chỉ Đường Quang Trung, Phường Quang Trung quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 311090 với Tên bưu chính là Quang Trung thuộc địa bàn phường xã Quang Trung (31109), thuộc Quận Hà Giang (3110), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Giang (31)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 311090 ( Quang Trung ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: