MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Gia Lai (60)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 602450 là gì?

Mã bưu chính 602450 với Tên bưu chính là Quang Trung thuộc bưu cục 602454 tại địa chỉ Sô´860, Đường Quang Trung, Phường An Bình quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 602450 với Tên bưu chính là Quang Trung thuộc địa bàn phường xã An Bình (60245), thuộc Quận An Khê (6024), thuộc Tỉnh / Thành phố Gia Lai (60)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 602450 ( Quang Trung ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây:

  • Mã bưu cục: 602450
  • Tên bưu cục: Quang Trung
  • Điện thoại: 532109
  • Phường xã: An Bình (60245)
  • Quận/huyện: An Khê (6024)
  • Tỉnh/thành phố: Gia Lai (60)
  • Địa chỉ: Sô´860, Đường Quang Trung, Phường An Bình