MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nam (40)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 401120 là gì?

Mã bưu chính 401120 với Tên bưu chính là Qui Lưu thuộc bưu cục 401126 tại địa chỉ Sô´149, Đường Qui Lưu, Phường Minh Khai quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 401120 với Tên bưu chính là Qui Lưu thuộc địa bàn phường xã Minh Khai (40111), thuộc Quận Phủ Lý (4010), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nam (40)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 401120 ( Qui Lưu ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: