MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Lạng Sơn (24)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 247334 là gì?

Mã bưu chính 247334 với Tên bưu chính là Sàn Viên thuộc bưu cục 247321 tại địa chỉ Thôn Khòn Cháo, Xã Sàn Viên quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 247334 với Tên bưu chính là Sàn Viên thuộc địa bàn phường xã Sàn Viên (24732), thuộc Quận Lộc Bình (2468), thuộc Tỉnh / Thành phố Lạng Sơn (24)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 247334 ( Sàn Viên ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: