MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bến Tre (93)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 931088 là gì?

Mã bưu chính 931088 với Tên bưu chính là Số 13 thuộc bưu cục 931082 tại địa chỉ Sô´26B, Đường Đoàn Hoàng Minh, Phường Phú Khương quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 931088 với Tên bưu chính là Số 13 thuộc địa bàn phường xã Phú Khương (93108), thuộc Quận Bến Tre (9310), thuộc Tỉnh / Thành phố Bến Tre (93)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 931088 ( Số 13 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: