MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bến Tre (93)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 931616 là gì?

Mã bưu chính 931616 với Tên bưu chính là số 18 thuộc bưu cục 931612 tại địa chỉ Khu phố 3, Thị trấn Châu Thành quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 931616 với Tên bưu chính là số 18 thuộc địa bàn phường xã Châu Thành (93161), thuộc Quận Châu Thành (9313), thuộc Tỉnh / Thành phố Bến Tre (93)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 931616 ( số 18 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: