MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bến Tre (93)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 933765 là gì?

Mã bưu chính 933765 với Tên bưu chính là Số 20 thuộc bưu cục 933761 tại địa chỉ Ấp 4, Xã Vang Qưới Tây quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 933765 với Tên bưu chính là Số 20 thuộc địa bàn phường xã Vang Qưới Tây (93376), thuộc Quận Bình Đại (9337), thuộc Tỉnh / Thành phố Bến Tre (93)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 933765 ( Số 20 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: