MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Kiên Giang (92)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 922580 là gì?

Mã bưu chính 922580 với Tên bưu chính là Số 209 thuộc bưu cục 922403 tại địa chỉ Sô´209, Khu Vực 3, Thị Trấn Thứ Ba quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 922580 với Tên bưu chính là Số 209 thuộc địa bàn phường xã Thứ Ba (92240), thuộc Quận An Biên (9224), thuộc Tỉnh / Thành phố Kiên Giang (92)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 922580 ( Số 209 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: