MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Khánh Hoà (65)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 651193 là gì?

Mã bưu chính 651193 với Tên bưu chính là Số 28 thuộc bưu cục 651223 tại địa chỉ Sô´97/2, Đường Mai Xuân Thưởng, Phường Vĩnh Hải quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 651193 với Tên bưu chính là Số 28 thuộc địa bàn phường xã Vĩnh Hải (65119), thuộc Quận Nha Trang (6510), thuộc Tỉnh / Thành phố Khánh Hoà (65)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 651193 ( Số 28 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: