MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Cà Mau (97)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 972803 là gì?

Mã bưu chính 972803 với Tên bưu chính là Số 3 Hoà Trung thuộc bưu cục 972806 tại địa chỉ Ấp Hòa Trung, Xã Lương Thế Trân quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 972803 với Tên bưu chính là Số 3 Hoà Trung thuộc địa bàn phường xã Lương Thế Trân (97280), thuộc Quận Cái Nước (9727), thuộc Tỉnh / Thành phố Cà Mau (97)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 972803 ( Số 3 Hoà Trung ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: