MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Khánh Hoà (65)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 652259 là gì?

Mã bưu chính 652259 với Tên bưu chính là Số 43 thuộc bưu cục 652232 tại địa chỉ Sô´62, Đường Trịnh Phong, Phường Tân Lập quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 652259 với Tên bưu chính là Số 43 thuộc địa bàn phường xã Tân Lập (65222), thuộc Quận Nha Trang (6510), thuộc Tỉnh / Thành phố Khánh Hoà (65)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 652259 ( Số 43 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: