MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Cà Mau (97)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 973906 là gì?

Mã bưu chính 973906 với Tên bưu chính là Số 5 Năm Căn thuộc bưu cục 973912 tại địa chỉ Khóm II, Thị Trấn Năm Căn quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 973906 với Tên bưu chính là Số 5 Năm Căn thuộc địa bàn phường xã Năm Căn (97390), thuộc Quận Năm Căn (9739), thuộc Tỉnh / Thành phố Cà Mau (97)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 973906 ( Số 5 Năm Căn ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: