MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Đắk Nông (64)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 642140 là gì?

Mã bưu chính 642140 với Tên bưu chính là Số 5 Nam Đà thuộc bưu cục 642132 tại địa chỉ Thôn Nam Trung, Xã Nam Đà quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 642140 với Tên bưu chính là Số 5 Nam Đà thuộc địa bàn phường xã Nam Đà (64212), thuộc Quận Krông Nô (6421), thuộc Tỉnh / Thành phố Đắk Nông (64)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 642140 ( Số 5 Nam Đà ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: