MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Khánh Hoà (65)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 652071 là gì?

Mã bưu chính 652071 với Tên bưu chính là Số 6 thuộc bưu cục 652133 tại địa chỉ Sô´2A, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Lộc Thọ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 652071 với Tên bưu chính là Số 6 thuộc địa bàn phường xã Lộc Thọ (65207), thuộc Quận Nha Trang (6510), thuộc Tỉnh / Thành phố Khánh Hoà (65)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 652071 ( Số 6 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: