MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Cần Thơ (90)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 902225 là gì?

Mã bưu chính 902225 với Tên bưu chính là Số 9 thuộc bưu cục 902112 tại địa chỉ Sô´146H, Đường Trần Văn Hoài, Phường Xuân Khánh quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 902225 với Tên bưu chính là Số 9 thuộc địa bàn phường xã Xuân Khánh (90207), thuộc Quận Ninh Kiều (9010), thuộc Tỉnh / Thành phố Cần Thơ (90)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 902225 ( Số 9 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: