MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Tuyên Quang (30)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 302860 là gì?

Mã bưu chính 302860 với Tên bưu chính là Sơn Dương thuộc bưu cục 302801 tại địa chỉ Tổ nhân dân Tân Thịnh, Thị Trấn Sơn Dương quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 302860 với Tên bưu chính là Sơn Dương thuộc địa bàn phường xã Sơn Dương (30280), thuộc Quận Sơn Dương (3028), thuộc Tỉnh / Thành phố Tuyên Quang (30)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 302860 ( Sơn Dương ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: