MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Ngãi (57)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 572620 là gì?

Mã bưu chính 572620 với Tên bưu chính là Sơn Giang thuộc bưu cục 572623 tại địa chỉ Thôn Đồng Giang, Xã Sơn Giang quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 572620 với Tên bưu chính là Sơn Giang thuộc địa bàn phường xã Sơn Giang (57262), thuộc Quận Sơn Hà (5726), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Ngãi (57)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 572620 ( Sơn Giang ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: