MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Ngãi (57)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 572610 là gì?

Mã bưu chính 572610 với Tên bưu chính là Sơn Hà thuộc bưu cục 572609 tại địa chỉ Thôn Hàng Gòn, Thị Trấn Di Lăng quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 572610 với Tên bưu chính là Sơn Hà thuộc địa bàn phường xã Di Lăng (57260), thuộc Quận Sơn Hà (5726), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Ngãi (57)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 572610 ( Sơn Hà ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: