MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Phú Yên (62)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 622431 là gì?

Mã bưu chính 622431 với Tên bưu chính là Sơn Hà thuộc bưu cục 622434 tại địa chỉ Thôn Ngân Điền, Xã Sơn Hà quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 622431 với Tên bưu chính là Sơn Hà thuộc địa bàn phường xã Sơn Hà (62243), thuộc Quận Sơn Hoà (6224), thuộc Tỉnh / Thành phố Phú Yên (62)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 622431 ( Sơn Hà ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: