MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Ngãi (57)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 572710 là gì?

Mã bưu chính 572710 với Tên bưu chính là Sơn Hải thuộc bưu cục 572712 tại địa chỉ Thôn Tà Mác, Xã Sơn Hải quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 572710 với Tên bưu chính là Sơn Hải thuộc địa bàn phường xã Sơn Hải (57271), thuộc Quận Sơn Hà (5726), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Ngãi (57)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 572710 ( Sơn Hải ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: