MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Phú Yên (62)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 622400 là gì?

Mã bưu chính 622400 với Tên bưu chính là Sơn Hoà thuộc bưu cục 622406 tại địa chỉ Sô´199, Đường Trần Phú, Thị Trấn Củng Sơn quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 622400 với Tên bưu chính là Sơn Hoà thuộc địa bàn phường xã Củng Sơn (62240), thuộc Quận Sơn Hoà (6224), thuộc Tỉnh / Thành phố Phú Yên (62)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 622400 ( Sơn Hoà ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: