MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Ngãi (57)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 572830 là gì?

Mã bưu chính 572830 với Tên bưu chính là Sơn Lập thuộc bưu cục 572831 tại địa chỉ Thôn Mang Trẩy, Xã Sơn Lập quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 572830 với Tên bưu chính là Sơn Lập thuộc địa bàn phường xã Sơn Lập (57283), thuộc Quận Sơn Tây (5728), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Ngãi (57)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 572830 ( Sơn Lập ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: