MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Lạng Sơn (24)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 245941 là gì?

Mã bưu chính 245941 với Tên bưu chính là Sông Hóa thuộc bưu cục 245951 tại địa chỉ Thôn Chiến Thắng, Thị Trấn Chi Lăng quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 245941 với Tên bưu chính là Sông Hóa thuộc địa bàn phường xã Chi Lăng (24594), thuộc Quận Chi Lăng (2456), thuộc Tỉnh / Thành phố Lạng Sơn (24)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 245941 ( Sông Hóa ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: