MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Ninh (20)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 207680 là gì?

Mã bưu chính 207680 với Tên bưu chính là Sông Khoai thuộc bưu cục 207685 tại địa chỉ Thôn 5, Xã Sông Khoai quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 207680 với Tên bưu chính là Sông Khoai thuộc địa bàn phường xã Sông Khoai (20768), thuộc Quận Quảng Yên (2075), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Ninh (20)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 207680 ( Sông Khoai ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: